Mở b.á.n 100 slot vào Group Vip ( giá bèo ) Mỗi ngày một album xem trực tiếp bonus thêm 2->3 video có show mặt đa thể loại. ->quan tâm liên hệ cho page để biết thêm chi tiết. - group vip sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 1/7 và sẽ ngừng cấp vé vào từ ngày hôm đó!