Thứ high là ngày đầu tuần bé hứa cố gắng chăm ngoan 😆 Vừa học về đã Hư