zarush reblog from stupid_dog

林深時見鹿。 出鏡: @yuk1noshita_