RT @vii_cua: CHiPU tầm hồn to tròn 😂😂😂😂#chipu #BTS_Dynamite #JUNGKOOK