Dưới nước 🤤 ( album 72 ) Link Full Video: https://t.co/WTerPSCb7T Bài này 200 like 50 ReTweet tuần sau co album 73 cho ae 😃!