Mở b.á.n 100 slot vào group vip ( 31/7 sẽ ngừng cấp vé ) Group Vip có gì? Mỗi ngày 1album + và bonus thêm 3-4 video đa thể loại Những ae tháng trước không được vào tháng này vào vẫn xem lại được tất cả hình và video của tháng trước!